GENERALFORSAMLING 2020.

Formandens beretning.


Beretning, Venstre, Ærø-2019.

For knap et år siden, helt præcist den 28. februar, blev jeg valgt som formand for vores lille lokalafdeling her på Ærø, som i dag tæller 81 medlemmer.

Nu står jeg her så og skal aflægge min første beretning i det her forum og 2019 har været et begivenhedsrigt år, såvel landspolitisk som lokalpolitisk, på godt og ondt.

Lad mig starte med det landspolitiske og ikke mindst   Europaparlamentsvalget den 26. maj, som jo bekendt gav et overraskende positivt resultat for Venstre, med en fordobling af mandaterne, nemlig fra 2 til 4.

Et resultat som overraskede selv garvede analytikere, men var det så et tegn på, at der også var en fremgang i vente til Folketingsvalget?

 Og ja. .det var der jo som bekendt…..Venstre gik 10 mandater frem og havde ikke mindre end 3,9 % fremgang, hvor socialdemokraterne gik 0,4% tilbage, men fik alligevel 1 mandats fremgang.

Lokalt her på Ærø, betød det, at i alt 1065 personer stemte på Venstre til folketingsvalget mod Socialdemokraternes 1030 stemmer. En fremgang for Venstre ved et folketingsvalg på 7,9%.

Jeg håber,det er en trend der vil fortsætte til næste års kommunalvalg, da tallene holdt op imod sidste kommunalvalg i 2013 og seneste Folketingsvalg viser, at der faktisk er lige knap 400 personer som er venstre-folk på Ærø, der ikke stemte på os ved sidste valg. Vi fik 669 stemmer dengang i 2013. – Dem skal vi gerne have til også at stemme på Venstre ved kommunalvalget i 2021.

Det er dog ikke nok, at vi har et parti, en lokalafdeling af Venstre på Ærø til næste kommunalvalg. – Det kræver,    at vi har mindst 5-8 kandidater der vil lade sig opstille, da det er tvingende nødvendigt at have stedfortrædere ved forfald til kommunalbestyrelsesmøderne. – Noget vores ”venner” i de Konservative har oplevet, da de ikke har kunnet stille med stedfortræder i visse situationer pga. manglende folk på listen.

Jeg håber vi kan få kompetente personer til at stille op og bestyrelsen har allerede nogle tiltag i støbeskeen, som vi håber kan vække interessen hos potentielle emner, men mere om det senere.

For os der sidder i kommunalbestyrelsen har 2019 givet os en del udfordringer. – Ikke fordi vi har problemer internt, tværtimod har vi   3 et godt samarbejde, og det skal i have tak for, Mona og Kaj, men derimod den uro Socialdemokratiet har haft internt i foråret 2019, hvor man først forsøgte at ekskludere Jens Weiss, da han igen og igen gik egne veje – hvor han så  sidst  dog d. 1. april, valgte at melde sig ud af partiet og blive løsgænger. 

– Han blev dog i 9-mandsgruppen, men den gruppe   blev jo den 28. april til en 8-mands-gruppe,   da Inga Thomas også meldte sig ud af Socialdemokratiet og ind hos Carl Jørgen Heide eller Ærø Plus.

Den 9. oktober blev Jens Weiss’s ageren i gruppen for meget for os 7 andre og vi valgte at vende ham ryggen, da han zappede fra gruppe til gruppe og var medunderskriver på et ændringsforslag om billettering på færgerne, som er medvirkende til det kaos rejsende har oplevet og stadig oplever, indtil en digital løsning findes.

Noget vi kunne have været foruden, hvis man havde fulgt vores forslag om enkeltbillettering og en adskillelse af et kommunalt og et privat rederi’s økonomi.

Situationen er jo så lige nu, at vi er med i en konstituering, hvor vi til stadighed er i mindretal.

-Det håber og tror jeg på vil ændre sig i den kommende tid, da den anden side af salen også er ved at lære Jens Weiss at kende.

Jeg så gerne et bredt samarbejde og har allerede talt med de konservatives nye Formand, Peter Fröhlich, som gerne vil samarbejdet. – Så nu må tiden vise om vi kan få et frugtbart samarbejde igen i kommunalbestyrelsen, for er der vilje er der også vej.

Det viste efterårets budgetforhandlinger jo, hvor vi igen indgik et forlig med alle 15 i kommunalbestyrelsen. 2020 så fornuftig ud, hvorimod 2021 giver nogle udfordringer, hvis vi skal finde 12-14 millioner i manglende indtægt fra ærøfærgerne, men så kan det være, at den udligningsreform der er under opsejling giver os netop det beløb.

Sådan ser det jo ud lige nu, men der hersker en hel del forvirring omkring beregningsmodellerne og den måde man vil regulere tallene på. 

Selv i socialdemokratiske kredse hersker der utilfredshed og 17 socialdemokratiske borgmestre har kritiseret deres egen regering. 1 enkelt borgmester fra Hjørring, har endda truet med at gå af som borgmester, men når Erling får ordet er jeg sikker på, at han kan fortælle meget mere om Venstre’s syn på sagen.

Og lidt mere til det landspolitiske og den store mediedækning der var omkring Venstre og ikke mindst hvem der skulle være formand.

Der har i mange år foregået forskellige magtkampe i kulissen i Venstre’s top, det ved vi jo nok alle, men jeg må sige, at den måde opgøret/magtkampen endte på, kunne jeg godt have været foruden.

Som formand er man en del af Hovedbestyrelsen og jeg var således indkaldt til ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i Brejning d. 31. august omkring fremrykning af landsmødet, hvor den siddende formand ønskede at få bekræftet sit mandat til Folketingsåbningen, idet det ordinære Landsmøde jo som bekendt først skulle finde sted den 16/17 november. – Jeg kan vist roligt sige, at det var og er nok det mest besynderlige møde jeg har deltaget i, rent politisk.

Vi ventede i næsten 25 minutter på Lars Løkke og da han endelig kom, var det ikke den Lars Løkke som jeg kendte. – Han var synlig rystet over en Forretningsudvalgsbeslutning, der havde fortalt ham, at man ønskede et ekstraordinært landsmøde i september, hvor der skulle vælges formand og næstformand.

Det betød reelt, at Lars Løkke blev frataget brugen af vores landsorganisation, da evt. nye kandidater skulle sidestilles med siddende formand.

Lars Løkke gjorde opmærksom på, at det kunne han ikke leve med og forlod salen ud af havedøren. – Resten er historie, men tilbage sad vi som hovedbestyrelsesmedlemmer og følte os i den grad   også  sat  udenfor  indflydelse, hvilket den efterfølgende debat også bar præg af.

Heldigvis er der nu valgt nyt formandskab og det tegner til at blive rigtig godt, og så sent som onsdag den 5. februar var vi 4 der deltog i et møde på Boltingård Gods på Midtfyn, hvor Jacob Ellemann kom med et oplæg der skulle danne grundlag for gruppe diskussioner omkring Velfærd, Vækst og Grøn omstilling, hvor man gerne hører baglandet og deres holdning til disse 3 emner.

Grøn omstilling kræver dog, at den siddende socialdemokratiske regering afsætter et ikke ubetydeligt beløb til det tiltag.

Ingen tvivl at lige netop disse emner også vil være nogle af overskrifterne ved det kommende Kommunalvalg. – Heldigvis er vi klædt godt på. 

I hvert fald   til  den  grønne omstilling, hvor Ærø er rigtig langt fremme.

 – Nogle vil nok påstå at det halter på de 2 andre områder, men jeg mener nu, at Ærø har udmærket sig på det seneste bla.  med   Danmarks bedste normeringer i daginstitutionerne og selvom vi har et vigende indbyggertal er der mange ting der vokser frem på Ærø og det er fordi vi har rigtig mange innovative mennesker på øen.

Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres positive måde at arbejde på i bestyrelsen.

Det var hvad jeg havde valgt at bringe for året der gik. Der er mange andre ting der kunne have været medtaget, men det I måske savner svar på, kan I stille spørgsmål til, og ellers vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.
GENERALFORSAMLING 2019

Efter en veloverstået generalforsamling for Venstre Ærø, på Hotel Marstal den 28. februar 2019, hvor der blev valgt ny bestyrelse, blev der den 11. marts afholdt et konstituerende møde.

Formanden gav sig selv, da jeg, Lennart L. Mogensen, blev valgt den 28. februar, hvor bestyrelsen nu ser ud som følger:

Formand :          Lennart L. Mogensen
Næstformand : Keld Madsen
Sekretær :          Ulla Balling
Kasserer. :          Kurt Mogensen ( udenfor bestyrelsen)
Medlemmer :    Christian Aarup
                            Ib Norris
                            Heidi Thrane
                            Axel Krogenlund Larsen
Suppleanter :    Johan Røhling
                            Jan Ivert Kristensen

Som noget nyt er der lavet et lille “event og logistik udvalg”, der varetages af Heidi Thrane og Johan Røhling, som bla. vil skulle forestå de arrangementer Venstre Ærø fremadrettet vil arrangere.

Efter en evaluering af netop overståede generalforsamling, besluttedes det, at fremtidige generalforsamlinger vil blive indledt med fællesspisning kl 18, da spisningen fandtes at være lidt sent på aftenen.

Næste fokus for bestyrelsen er det kommende EU - valg og ikke mindst Folketingsvalg, hvor det besluttedes at give vores lokale kandidat, Ole F. Pedersen, vores fulde opbakning, men støtter naturligvis de øvrige Venstre kandidater på Fyn, som arbejder for problemstillinger på Ærø.

Lennart L. Mogensen
Formand, Ærø Venstre