Generalforsamling 2021

Beretning for 2020.


Datoen siger den 7. juni og det er langt forbi den dato, der ifølge vedtægterne skulle have været afholdt generalforsamling i kommuneforeningerne, da det senest skulle være sket i marts måned, men ingenting er som det plejer at være, hvorfor Landsorganisationen har meldt ud, at de mange foreningers generalforsamlinger kunne udskydes til afholdelse inden udgangen af juni måned.

I det hele taget var 2020 ikke som de fleste år pga. Coronaen og utrolig mange arrangementer har været udskudt eller helt opgivet pga. forsamlingsforbuddet og det har også ramt de tiltag vi, bestyrelsen, allerede sidste år havde tænkt os at afholde. Det være sig et arrangement på Rådhuset for at hverve medlemmer og måske finde mulige emner til at lade sig opstille til det kommende Kommunalvalg, her den 16/11, og også mere sociale arrangementer var tænkt ind, men arrangementerne blev udskudt flere gange, for til sidst at blive helt aflyst.
Men nu er vi her, stadig med restriktioner, og jeg vil berette lidt om hvad der er hændt i 2020.

Som bekendt måtte vi jo også suspendere vores medlemsmøder i 2020, men håber i har kunnet følge med i hvad der har rørt sig i de udsendte referater - Jeg håber ikke, at det har været medvirkende årsag til, at vi har et medlemstilbagegang fra 79 til nu 72. Nogle har meldt sig ud pga. landspolitisk uro efter Inger Støjbergs afgang, men nye har så meldt sig ind og desværre er der også medlemmer der er døde.

Vi har i bestyrelsen afholdt 5 møder og jeg har deltaget i Hovedbestyrelsesmøderne virtuelt og det må siges at være noget anderledes og knap så givtigt, hvilket også gælder de mange kommunalbestyrelsesmøder der er blevet afholdt på den måde. 

Vi har diskuteret den foreslåede Solcellepark i Thorup og inden vi i kommunalbestyrelsen kom til en egentlig afstemning, trak Better Energy sig fra projektet. – Et projekt som jeg bla. var fortaler for skulle undersøges, idet jeg mener, at vi som kommune skylder en privat investor at undersøge om plangrundlaget kan udfærdiges. – selvom der var rigtig meget snak om solcellerne i diverse medier, på godt og ondt, er der kommet det gode ud af det, at der nu bliver udarbejdet en ”Energiplan”, der beskriver hvilke krav der stilles til os som kommune og nok så vigtigt, hvor skal nye tiltag som solcelleparker og vindmøller placeres, for vi må erkende for at komme i mål med kravene, skal vi også bidrage.

Vi har også talt om de trafikale udfordringer der er i specielt Ærøskøbing og et borgermøde skulle have været afholdt om emnet sidste år, men også det blev udsat. – Jeg ved, at det i Venstre kredse også kan udløse nogle diskussioner.
For at imødegå parkeringsproblematikken ligger der nu et forslag om at udvide havnearealet i Ærøskøbing til både bilparkering, men også til anløb af skonnerter.

Sidste år talte jeg om, at vi 3 gamle partier A, C og V skulle stå sammen, da vi i givet fald kunne mønstre et flertal og selvom vi stadig er i gruppe med SF og Ærø’s Fremtid, holder Ole Wej, Mads Boberg og jeg formøder forud for ØEU og vi må sige, at i de væsentlige afstemninger i byrådssalen, har de konservative været trofaste og stemt som aftalt på formøderne. Et samarbejde vi plejer bedst muligt så det ikke bliver nogle lister og en løsgænger, der kommer til at sætte dagsordenen.

I September deltog jeg i et weekendkursus i Nyborg, arrangeret af landsorganisationen. Et kursus, som var tænkt som en slags opstart og ”Pep-talk” til KV-RV-21 for Kommune- og Regionsformænd vest for Storebælt. Et rigtig fint arrangement, men til dels overskygget af de elendige meningsmålinger Venstre havde, og nok har endnu, og vores partisekretær, Christian Hüttemeier, erkendte, at det må vi nok leve med nogle år endnu inden skuden bliver vendt. 

Jeg håber, at det også på Ærø lykkes at finde tilstrækkeligt med kadidater til det kommende valg, men desværre er Facebook med til at ødelægge demokratiet, da mange ikke vil svines til på det medie, som nogle af os er blevet og potentielle kandidater ønsker ikke at udsætte sig selv for det.

Som i jo sikkert ved, indrykkede vi en annonce i avisen om der var interesserede i at blive borgmesterkandidat for Venstre. Der var ikke andre end mig der tilbød at stille op som sådan. – Grunden til vi valgte denne lidt utraditionelle facon var også på grund af Coronaen og ikke mindst fordi jeg i december deltog i et møde hos Søren Steen Andersen, borgmester i Assens, hvor de 9 andre borgmesterkandidater også var til stede. – Det var et opstartsmøde for ”Det Blå Fyn”, hvor vi vil prøve at tale Fyn og øernes sag med samlet stemme i forhold til Christiansborg.
På mødet blev der aftalt fremtidige møder og da jeg var den eneste der ikke var valgt som borgmesterkandidat, indrykkede vi så før omtalte annonce, da det ikke ville give mening at deltage i møderne, hvis det alligevel ikke var mig der skulle repræsentere Ærø for Venstre.
Landsorganisationen havde sagt god for modellen.

Det var hvad jeg havde valgt at bringe og så vil jeg bare sige tak for samarbejdet til bestyrelse og KB kollegaer i 2020 og overlade beretningen til generalforsamlingen og spørg endelig ind til det der presser sig på for jer.

Tak for ordet.