Venstre, Generalforsamling 7/2-2022
Beretning for 2021.

For præcis 8 måneder siden afholdt Venstre Ærø sin årlige generalforsamling og grunden hertil kender vi jo alle, da vi sidste år havde store udfordringer med at kunne samles for at afholde en generalforsamling med de restriktioner Coronaen gav os, men nu kan vi mødes og afholde generalforsamlingen som vi efter vedtægterne skal afholde inden 1/3.

 Som sagt gav pandemien os udfordringer i 2021 i forhold til at kunne mødes, og rigtig mange planlagte møder blev aflyst eller udskudt og allerfleste kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder blev afholdt virtuelt. – Det kan sagtens lade sig gøre, men jeg syntes der går rigtig meget tabt når man ikke har den direkte dialog eller diskussion face to face.

2021 var et år præget af, at der skulle laves en ny kommuneplan for de næste 12 år. Et arbejde der er så omfangsrigt, at det blev opdelt i 3 delområder: landskab, natur og jordbrug – byer og landsbyer og tekniske anlæg.

En proces der fik og får mange hårde ord med på vejen, da den kørte og kører samtidig med, at der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for Marstal. – De 2 processer har rigtig mange mennesker haft svært ved at skelne og angrebene på politikerne var og er talrige. – Tonen blev mildt sagt noget skinger på de mange afholdte borgermøder. – Det udvalg jeg var formand for holdt ikke mindre end 9 borgermøder, men alligevel er der en hård kerne af borgere der igen og igen påberåber sig mere borgerinddragelse og medbestemmelse og de fleste borgermøder blev kaldt pseudo indragelse. – 2021 var også et år, hvor Venstre med sine 3 stemmer, var med til at beslutte, at der skulle søges 102 millioner fra en statslig pulje til grøn omstilling af færgedriften, hvor tanken var, at de efterhånden 23 år gamle tvillingefærger skulle  udskiftes med 2 større eldrevne færger med plads til ca. 80 biler. – Som bekendt fik Ærø kommune tildelt det allerstørste beløb af samtlige ansøgere, nemlig 72 mill. Kr. – 55 mill til færgerne og 17 mill kr. til landanlæg. – En kæmpe stor investering på 405 mill kr. venter forude, men Venstre stemte for beslutningen, da vi mener det er en meget nødvendig og vigtig investering, hvis Ærø skal kunne fortsætte som helårssamfund og selvstændig kommune, da både de mange turister der vil besøge øen, kan komme frem og tilbage på de tidspunkter man ønsker det, men ikke mindst for fastboende, og i fremtiden forhåbentlig mange flere af dem, der skal kunne komme af og til øen når man ønsker det, også i højsæsonen.

 Kommunualvalget 2021 kan jeg naturligvis ikke undlade at omtale i denne beretning. –Trods den hårde tone på sociale medier mod de personer som ønskede at stille op til KV-2021, lykkedes det dog alligevel at stille et godt hold på 6 personer, nemlig Peter Noltenius, Bjarne Nissen, Lisbeth Lumby Rasmussen, Bente Christensen, Iza Alfredsen og mig selv.

Trods en lang og ihærdig indsats af kandidaterne blev valget en katastrofe for Venstre.

Vi faldt i den grad igennem. -  I forhold til valget i 2017 tabte vi 321 stemmer og gik fra 699 stemmer til 378 stemmer, som jo så betød, at vi måtte nøjes med 1 mandat, nemlig Iza’s, som jo også fik sæde i Regionsrådet, så flot.

Så kan man jo spørge sig selv hvad årsagen til det var…..   Ingen tvivl om, at Venstre på landsplan ikke står så stærkt i disse år og mange medlemmer har forladt partiet. – Venstre på Ærø har også fået udmeldelser og dem som har givet en begrundelse, siger, at deres udmeldelse både gælder det landspolitiske og lokalpolitiske, hvor man ikke helt kan tilslutte sig de meninger og holdninger der kommer fra politikerne.

En anden årsag er givetvis også min person og den shitstorm jeg har været igennem pga. min skilsmisse og de ondsindede rygter der florer om min person. Rygter som jeg desværre tror mange har taget til sig som sandfærdige og undladt at give både Venstre på Ærø og mig deres stemme ved KV-21. – De meget personlige udsagn der gik om mig på de sociale medier kom også DR for øre, da vedkommendes Facebookgruppe har mere en 3800 følgere og den 16. oktober deltog jeg i et radioprogram i DR-byen i København, som satte fokus på det ødelæggende i demokratiet, når den slags rygter spredes om personer der stiller op til et valg. Jeg syntes den 45 min lange udsendelse tydeligt gav et billede af hvilke slags personer man er oppe imod, men tilkendegivelser til mig fra hele landet gav mig dog håb på, at min opfattelse af den person deles med mange andre.

At blive valgt fra er jo aldrig sjovt og det er ulige sjovere at meddele at man ville stoppe i politik, frem for at se stemmetallene på valgnatten, der afgør ens skæbne.

Personligt har jeg fuldstændig affundet mig med det, da jeg jo allerede i 2017 meldte ud, at jeg det ville være min sidste periode i politik, da jeg jo vidste, at jeg ville lade mig pensionere fra mit job i politiet i 2020. – Jeg lod mig alene opstille, da både Kaj og Mona valgte at stoppe i politik, da jeg syntes, der burde være en overlevering til evt. nye medlemmer af KB. – Jeg vil gerne sige, at vi 3 har haft et rigtig godt samarbejde de forgangne 4 år, hvor der også har været plads til forskellige holdninger og nogle gange har vi også været enige i at være uenige, så tak for indsatsen til Kaj og Mona.

Hvordan kommer vi så videre?

Jeg mener, at der skal nye kræfter til og om et øjeblik skal vi til at vælge formand, og der skal findes en ny, da jeg ikke genopstiller.

Der skal også vælges forholdsvis mange til selve bestyrelsen, da 2 medlemmer af bestyrelsen er udtrådt, nemlig Kaj Nøttrup der for et stykke tid siden meddelte, at han ikke længere ønskede at være en del af bestyrelsen og så Bente Christensen, der simpelthen har meldt sig ud af Venstre.

De 2 bestyrelsespladser er besat med Heidi Thrane og Hans Peter Christensen , der var henholdsvis 1. og 2. suppleant, hvilket så betyder, at man kun vælges for 1 år, medens de 2 andre pladser vælges for 2 år.

 Jeg ønsker ikke at blive foreslået til en af pladserne og det gør jeg ikke, fordi jeg mener der skal helt nyt blod til og som tidligere nævnt har der været rigtig meget røre om min person og når nogen, angivelig medlem af Venstre, skriver anonyme breve til tidligere formand og bestyrelsesmedlem, at man med bekymring ser mig optræde som borgmesterkandidat for Venstre på Ærø, da der verserer rygter om min optræden i familien og vægring mod at betale mine regninger ligesom der insinueres, at jeg vil chikanere personen der har skrevet brevene, hvis vedkommendes identitet bliver mig bekendt- - Vedkommende  sluttede så af med at hvis det blev mig der var borgmesterkandidat, ville personen melde sig ud af Venstre.

Ovenstående sammenholdt med, at et medlem på et medlemsmøde på rådhuset, helt klart og tydeligt udtalte, at jeg skulle huske på, at jeg jo ikke var valgt som Borgmesterkandidat, men kun accepteret…..

For at Venstre kan komme videre og kæmpe sig tilbage er der brug for at jeg trækker mig fuldstændig og håber på, at nye folk vil gøre den kæmpe indsats det allerede nu kræver at få Venstre på fode igen. – Det betyder, at den nye bestyrelse allerede skal ud at finde nye kandidater til valget i 2025 og få dem promoveret, så de bliver kendte ansigter og ikke mindst få deres meninger og holdninger ud i samfundet. – Derudover vil jeg anbefale, at der også bliver flere sociale arrangementer og ikke mindst skal der gøres en aktiv indsats for at få flere medlemmer, gerne yngre mennesker. – Der ligger et kæmpe arbejde foran den nye bestyrelse.

Tak fordi i lyttede.

LEnnart L. Mogensen