ÆRESMEDLEM AF VENSTRE

Forhenværende Borgmester i Ærøskøbing Kommune og mangeårigt venstremedlem af kommunalbestyrelsen i Ærøskøbing Kommune, senere Ærø Kommune, Gårdejer Jens Groth-Lauritsen, blev på Ærø Venstres generalforsamling hædret med udnævnelse til æresmedlem af Venstre.

Formand for Ærø Venstre, Keld Madsen takkede Jens Groth-Lauritsen for den store indsats som Jens har bidraget med igennem 28 år i ærøsk kommunalpolitik.

Keld Madsen sagde blandt andet: ”Kære Jens. Du har skrevet dig ind i vore efterfølgeres historie. Du startede i Venstre som delegeret til Landsmøde ved en generalforsamling, afholdt den 20. februar 1978. Året efter, den 9 marts 1979, blev du valgt ind i bestyrelsen– det var dengang da Henry Toft var formand og et års kontingent kostede 40,00 kr.

Du var medlem af bestyrelsen indtil 1985, hvor du opstillede til kommunalbestyrelsesvalget, som Venstres spids- og borgmesterkandidat. Resultatet af denne disposition blev, at du den 1. januar 1986 satte dig i borgmesterstolen på Ærøskøbing rådhus, hvor du efterfølgende sad i tre valgperioder, i alt 12 år som borgmester i Ærøskøbing Kommune.

Efterfølgende blev du valgt til kommunalbestyrelsen som menigt medlem frem til 31. december 2013. Altså i alt 28 år i kommunal tjeneste, med deltagelse i et stort antal udvalg og nævn, seneste periode som formand for trafikudvalget.

Hvordan er det så gået? Ja hvordan ville det have været gået uden dig? Fra din start i politik satte du sammen med os andre kandidater og bestyrelse for vælgerforeningen nogle politiske mål. Mål som til tider kunne se ganske umulige ud. Men som du tit sagde - når vi andre, begyndte at tvivle på målet - politik er de muliges kunst! Du gjorde det ikke blot til en kunst, men et super flot politisk håndværk, et håndværk som du mestrede som få, og uden sidestykke på Ærø

Du forstod altid at fastholde vore forhandlingspartnere, både modstandere og tilhængere ved forhandlingsbordet, så der altid blev indgået nogle aftaler, som der kunne samles flertal for, når det kom i kommunalbestyrelsen. Der er truffet beslutninger som du, og Venstre ikke har kunnet tilslutte sig, men uden jeg har gennemgået alle dagsordner i gennem 28 år, tør jeg godt vove den påstand, at langt hovedparten af alle beslutninger, har du og Venstre været en del af.

At være en del af en beslutning forpligter. Din store styrke har været, at du har altid har kunnet forklare, hvorfor du havde stemt som du gjorde.

Venstre har meget at takke dig for, ja hele Ærø har meget at takke dig for. Jeg tænker naturligvis på den store beslutning om samling af vore færger. En beslutning som har medført urimeligt store personlige angreb på din person, både i pressen og i det offentlige rum. Dette til trods for, at der var et stort politisk flertal bag beslutningen. Også den slags overgreb har du forstået at takle på fornem vis.

I denne forbindelse vil jeg ikke undlade, at rette en stor tak til din kone Vibeke – eller Tutten som du altid selv omtaler hende. Tak for lån af Jens i alle sammenhænge, du kan være stolt af ham.

Vi har nu blot et ønske, nemlig at Jens fortsat vil være en del af Ærø Venstre, således at vi kan trække på hans store baggrundsviden opbygget gennem 28 år i ærøsk kommunalpolitik. Vi er overbevist om, at det vil være en styrke for Ærø Venstre i fremtiden.

Kære Jens - du er og bliver en hædersmand -og med disse ord vil jeg på Ærø Venstres vegne hermed udnævne dig til Æresmedlem af Venstre”.