Kommunalbestyrelsen

25. februar 2018


Lennart Mogensen

Landbetjent

Lennart L. Mogensen

Tordenskjoldsgade 1A

5960 Marstal

Tlf: 27131656 / 31430344

Kommunal email: [email protected]

Privat email: [email protected]


Medlem af:

Formand  for Teknik- Miljø- og Havneudvalget

Formand for Birkholmsudvalget

Formand for Lokalplanudvalgsudvalget 8 2 A

Medlem i Klintholms bestyrelse

Medlem af repræsentantskabet i Motas

Medlem af Vandoplandsstyregruppen for det sydfynske ø hav

Medlem af Navigationsskolens fonds bestyrelse

Medlem af udviklingsfondens bestyrelse    “Det gamle Værft”

Medlem i repræsentantskabet for Færgesekretariatet.Kaj Nøttrup

Direktør
Kaj Nøttrup
Langebro 6
5985 Søby
Tlf: 62581504 / 20212024
Kommunal email: [email protected]
Privat email: [email protected]

Medlem af:
Økonomiudvalget
Folkeoplysningsudvalget Mona Madsen


Kommunikations- og HR-medarbejder.
Mona Madsen
Tranderupgade 49
5970 Ærøskøbing
Tlf: 62524068 / 20444441
Kommunal email:                                      [email protected]
Privat email: [email protected]

Medlem af: 
Medlem af kultur og socialudvalget (næstformand).
Medlem af handicaprådet (næstformand).
Formand for børn og ungeudvalget.
Medlem af CSV.(Center for Specialundervisning for Voksne.)